Strona główna Oferta Galeria Dzieci Atrakcje Dojazd Cennik
Zapytaj o wolne pokoje
Data przybycia:
Liczba noclegów:
Osób dorosłych:
Dzieci:
+48 609 066 906
ul.Jarzębinowa 20
43-370 Szczyrk
 

Nota prawna

Definicje

Monika Wielicka
ul.Jarzębinowa 20
43-370 Szczyrk

Zawartość informacyjna, struktura i forma prezentacji udostępniona w sieci internetowej przez Monika Wielicka pod adresem http://www.uwielickich.pl

Osoba, która korzysta ze Strony internetowej.

Zastrzeżenie praw

Monika Wielicka zastrzega wszelkie prawa autorskie do zawartości informacyjnej i struktury Strony internetowej. Kopiowanie, publiczne odtwarzanie części lub całości Strony internetowej, komercyjne wykorzystywanie treści Strony internetowej wymaga pisemnej zgody wystawionej przez Monika Wielicka. Pod pojęciem zawartości informacyjnej należy w szczególności rozumieć tekst oraz cyfrowy materiał fotograficzny i filmowy.

Ochrona prywatności

W celu ochrony prywatności Użytkowników Strony internetowej, dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z prowadzeniem Strony internetowej, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje pełne prawo do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe

W związku z prowadzeniem Strony internetowej, Monika Wielicka gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

  • Adres poczty elektronicznej
  • Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego

Podane wyżej dane osobowe uznawane są za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1. ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

Monika Wielicka nie sprzedaje, nie użycza oraz nie przetwarza gromadzonych danych osobowych w celach innych aniżeli niezbędne do obsługi procesu rezerwacji noclegów (za wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa), a Użytkownik wyraża na to zgodę.

Prawo do modyfikacji danych

Każdy Użytkownik Strony internetowej może usunąć lub poprawić swoje dane osobowe przechowywane przez Monika Wielicka, poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej odpowiednią dyspozycję, na adres kontakt@uwielickich.pl

Dokonywanie zmian w Nocie Prawnej

Monika Wielicka zastrzega prawo do zmiany treści Noty prawnej. Aktualna wersja Noty prawnej jest zawsze umieszczona na Stronie internetowej. Monika Wielicka nie ma obowiązku informowania o zmianach w Nocie prawnej. Korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika po wprowadzeniu tych zmian, będzie równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

 
strona główna| oferta| galeria| dzieci| atrakcje| dojazd| cennik